CES mærkning 2019 - opdatering

Så kom årets CES-mærkninger fra start med fangst på 6 lokaliteter. Ved Tømmerby Fjord er der allerede nogle fine iagttagelser, som du bliver delagtiggjort i her.

Også Brabrand Sø sitet er kommet godt fra start, og data fra de 3 første fangster kan du se her.

Links til resultaterne fra de tre fynske CES-lokaliteter.

Du vil gennem sommeren kunde finde mere om årets CES fangster på siden.