Ringmærkerkursus på Blåvand Fuglestation

Danmarks Ringmærkerforening afholder i samarbejde med DOFs Fuglestationsudvalg (FSU) og Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum kursus for nye ringmærkere. Formålet med kurset er et give en generel introduktion til ringmærkning og regelsættet omkring ringmærkning, ligesom man på kurset lærer at håndtere, bestemme og mærke de fangede fugle. 

Kurset afholdes på Blåvand Fuglestation i weekenden den 21. - 23. september 2018. Kurset startet fredag kl. 19.30 med sen aftensmad og slutter søndag middag med fælles frokost. Tilmeldingen sker efter "først til mølle" princippet, da der er begrænset kapacitet. Kursusafgiften, der dækker ophold, bespisning og kursusmaterialer, er 800 kr. For medlemmer af Ringmærkerforeningen er afgiften 500 kr.

Er du interesseret bedes du melde tilbage snarest til Foreningen på mail hettrup@live.dk for yderligere oplysninger.

På vegne af Danmarks Ringmærkerforening

Henning Ettrup