CES-møde 31. marts 2019

Så er det tid igen til at samles før årets start på CES. Mødet afholdes i samarbejde mellem Ringmærkerforeningen og Ringmærkningscentralen søndag den 31. marts kl. 11.00 - 16.30 i Vester Vedsted nær Ribe. Foreningen håber, at både repræsentanter for de gamle sites men også at repræsentanter for nye sites - og andre interesserede vil tilmelde sig til mødet. Programmet for mødet er som følger:

1) Velkomst v. Henning Ettrup, Jesper J. Madsen.
2) Præsentation af de enkelte sites (bl.a. antal deltagere, beskrivelse af lokalitet, udfordringer mv.) efterfulgt af frokost.
3) Indrapportering af CES-data og databehandling - hvad sker der med data? V. RC
4) Korte præsentationer af bearbejdede lokale fangstdata (alle)
5) Vejledning i CES-mærkning og drift af et site v. RC
6) Hvordan støtter og hjælper vi hinanden med opstart af nye sites?
6) Tilskud til CES-projekter v. Henning
7) Evt. - herunder nyt CES-møde?

Flere detaljer følger.

Henning Ettrup og Jesper Johannes Madsen