Årsmøde og Generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ringmærkernes Årsmøde på Åløkkestedet på Østfyn den 24. november kl. 10.00. På mødet kan du blive opdateret med seneste nyt fra Ringmærkningscentralen, ligesom du kan høre nyt om Ederfuglen fremtidsperspektiver, om genfangst af unge rørsangere i CES og ringmærkning på Sprogø. Se programmet her

I forbindelse med Årsmødet afholdes Ringmærkerforeningens generalforsamling med nedenstående dagsorden (link til pdf):

1: Valg af dirigent og referent.

2: Aflæggelse af beretning.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4: Forslag til budget til godkendelse samt vedtagelse af nyt kontingent.

5: Valg til bestyrelsen. På valg efter tur er: Henning Ettrup, og Tage Leegaard (begge villige til genvalg). Desuden er suppleanterne Kim Skelmose, Morten Jenrich Hansen og Jan Salmonsen på valg.

6: Valg af revisor (på valg: Jens Muff Hansen).

7: Behandling af indkomne forslag, og præsentation af årets ringmærker.

                             7a: Opdatering af foreningens vedtægter til godkendelse.

                             7b: Godkendelse af kommissorium for bestyrelsens arbejde.

                             7c: Adgang til medlemssiderne.

8: Eventuelt.

 

Tilmelding til Årsmødet senest den 19. november