Sortsejlerens ukendte vinterkvarterer er afsløret

Også i USA har sejler-familien givet anledning til spekulationer og manglende viden. I 165 år har amerikanske forskere undret sig over, sortsejlerens "forsvindingsnumre" efter ynglesæsonen. I 2010 blev fire adulte sortsejlere så udstyret med geologgere og genfanget i 2011, og resultaterne i studiet er netop udgivet i 'Wilson Journal of Ornithology'.  
Tre af de fire sortsejlere blev genfanget og geologgerne tømt for data. Det viser sig, at sortsejlerne efter ynglesæsonen starter deres træk mod vinterkvartererne mellem d. 10. og den 19. september og de ankommer i de hidtil ukendte vinterkvarterer i en afsides del af det vestlige Brasilien knap tre uger efter for så at returnere til ynglepladserne mellem d. 23. maj og 18. juni. Trækket er på omkring 4300 miles eller 7500 km. Læs mere om det spændende studie på www.acbirds.org
Også omkring danske mursejlere mangler der viden om træk, vinterkvarterer etc, og resultaterne fra en lignende undersøgelse forventes udgivet i løbet af 2012.


Foto: Ringmærkning af mursejler på Gedser Fuglestation, Fotograf: Gert Jeppesen.

.