Ny viden om gøgenes træk

De satellitmærkede engelske gøge er nu i gang deres forårstræk mod de engelske ynglepladser. Det var forventet, at gøgene ville flyve direkte fra vinterkvartererne til ynglepladserne via et langdistance-træk til Nordafrika og Europa. Men dette viser sig ikke at være tilfældet. Fire af gøgene er i stedet trukket mod nordvest til Vestafrika.  Lige nu er tre af gøgene i Ghana og en i Elfenbenskysten. Clement har desværre ikke sendt siden 19. februar og formodes stadig at være i Cameroon.
Denne nye information om de områder, hvor gøgene forbereder at krydse Sahara, vil hjælpe forskerne til at forstå, hvilke omstændigheder, der har indflydelse på hvor mange gøge, der vender tilbage og tidpunkterne for gøgenes ankomst til ynglepladserne.
Det er planen i 2012 at satellitmærke en række skotske gøge for at se om deres trækstrategier er anderledes. Den skotske bestand af gøge udvikler sig langt bedre end den engelske.

Læs mere om den ny viden og gøgenes blog på på BTO.org
 

.